NEWS

2021年4月12日
社会貢献

交通安全街頭啓発

新入学児童の交通安全と無事故を願い札内北小学校と札内南小学校で職員10名で交通安全街頭啓発に参加して来ました。